• VERTROUWELIJK
  • ANONIEM
  • GRATIS
  • ZONDER VERPLICHTINGEN

De volgende stap naar een gezonde samenwerking

Tegelijk met de meting heeft u uw persoonlijke code gekregen. Pas als die code aan ons wordt doorgegeven, hebben wij toegang tot de antwoorden. Vullen alle ledendie lid zijn van uw team of samenwerking de thermometer in en geeft ieder haar of zijn code door, dan kunnen wij alle antwoorden vergelijken en analyseren.

Die geanonimiseerde analyse is, als u die opdracht geeft, de basis voor een inventarisatiebijeenkomst met alle betrokkenen. Wat is de aard van de problemen, wat is er onderliggend aan de hand? Zo'n bijeenkomst is 'bij u' en staat onder leiding van mr. Wim Meijer of Hans de Roos. Beiden zijn MfN-registermediator (Mediatorsfederatie Nederland) en sinds 2000 actief in de artsenwereld, ook als trainer en coach. 

Binnen 2 weken volgt een samenvatting met een overzicht van thema's die moeten worden aangepakt of opgelost.