• VERTROUWELIJK
  • ANONIEM
  • GRATIS
  • ZONDER VERPLICHTINGEN

Over de procesbegeleiders

Hans de Roos en mr. Wim Meijer - een van hen is uw procesbegeleider - zijn gespecialiseerd in samenwerkings-, communicatieproblemen en conflicten van huisartsen, medisch specialisten en paramedici. Beiden zijn MfN-registermediator (Mediatorsfederatie Nederland) en SKM-klachtbehandelaar (Stichting Kwaliteit Mediators, onderdeel van de MfN) en hebben meer dan 17 jaar ervaring.

Ze werken landelijk en op twee fronten: bij het helpen oplossen van problemen rond samenwerken met mediation en ter voorkoming daarvan via het Fundamed-concept. Zie voor meer informatie www.deroosmediation.nl